Banner

Autodoprava v ?R

Autodoprava

mapa bazar? St?edo?eský kraj Liberecký kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vyso?ina Jiho?eský kraj Plze?ský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Praha

 

Reklama


Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava