Banner

HledatAutodoprava Petr Šermauer

Autodoprava - kontakty

Autodoprava Petr Šermauer

Adresa: Tismice 94

  282 01 ?eský Brod

  ?eská republika

Telefon 775146400

Email petrsermauer@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Kontejnerová doprava, odvoz suti a odpadu, doprava pisku, št?rku a stavebního materiálu, p?eprava stavebních stréj? a odtah vozidel..  Zemní práce minibagrem..

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava