Banner

AntonÝn Buman T?ebo? II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

AntonÝn Buman

Adresa: Novohradskß 215

  379 01 T?ebo? II

  ?eskß republika

Telefon +420 384 724 342

Email stavebniny.buman@worldonline.cz


Dal┼í├ş informace

ProvozovßnÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka