Banner

BohumÝr MareÜ - Autodoprava | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

BohumÝr MareÜ - Autodoprava

Adresa: Hlavatce 104

  391 73

  ?eskß republika

Telefon +420 381 591 071


Dal┼í├ş informace

NabÝdka silni?nÝ nßkladnÝ dopravy. Provßd?nÝ recyklace kovovÚho odpadu a Ürotu, demolic a zemnÝch pracÝ. Opravy a ˙dr×ba motorovřch vozidel.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka