Banner

Autodoprava Bárt?, s.r.o. ?eské Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava Bárt?, s.r.o.

Adresa: Sv?tlíky 240/1

  370 10 ?eské Bud?jovice 3

  ?eská republika

Telefon +420 387 220 703


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy. Provoz autop?j?ovny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka