Banner

Autodoprava Bárt?, s.r.o. ?eské Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava Bárt?, s.r.o.

Adresa: Sv?tlíky 240/1

  370 10 ?eské Bud?jovice 3

  ?eská republika

Telefon +420 387 220 703


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy. Provoz autop?j?ovny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka