Banner

Autodoprava Bárt?, s.r.o. ?eské Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava Bárt?, s.r.o.

Adresa: Sv?tlíky 240/1

  370 10 ?eské Bud?jovice 3

  ?eská republika

Telefon +420 387 220 703


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy. Provoz autop?j?ovny.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka