Banner

Bohemia Stone Spedition, s.r.o. ?eskÚ Bud?jovice 6 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Bohemia Stone Spedition, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Bohemia Stone Spedition, s.r.o.

Adresa: Äi×kova t?. 1321/1

  370 01 ?eskÚ Bud?jovice 6

  ?eskß republika

Telefon +420 386 353 521

Email info@bohemiastone.cz

Web http://www.bohemiastone.cz


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ujeme transporty se zam??enÝm na zßpadnÝ, jihovřchodnÝ a vřchodnÝ Evropu, v?etn? ?ßste?nřch nßklad? a doklßdek. P?epravujeme nebezpe?nÚ nßklady.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot
PojiÜ?ovna WŘstenrot vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. Lze dosßhnout maximßlnÝho bonusu ve vřÜi 60%. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka