Banner

Celox, a.s. ?eské Bud?jovice 2 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Celox, a.s.

Adresa: E. Rošického 365/16

  370 05 ?eské Bud?jovice 2

  ?eská republika

Telefon +420 387 020 414

Web http://www.celox.cz


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka