Banner

Chrt Trans, s.r.o. ?eskÚ Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Chrt Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Chrt Trans, s.r.o.

Adresa: Vrbenskß 199/25

  370 01 ?eskÚ Bud?jovice 4

  ?eskß republika

Telefon +420 387 319 088

Fax +420 387 420 528

Email ad.chrt@post.cz


Dal┼í├ş informace

Provoz silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka