Banner

Dipama, s.r.o. ?eské Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Dipama, s.r.o.

Adresa: Nemanická 446/1

  370 10 ?eské Bud?jovice 3

  ?eská republika

Telefon +420 387 221 695


Další informace

Zam??ení na nákladní automobilovou dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka