Banner

DopravnÝ centrum, s.r.o. ?eskÚ Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DopravnÝ centrum, s.r.o.

Adresa: Rudolfovskß t?. 119/57

  370 01 ?eskÚ Bud?jovice 4

  ?eskß republika

Telefon +420 387 414 101

Email doce@volny.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝzÝme slu×by v oblasti silni?nÝ motorovÚ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka