Banner

Ferdinand Rou?ka - Hars ?eské Bud?jovice 2 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ferdinand Rou?ka - Hars
Autodoprava - kontakty

Ferdinand Rou?ka - Hars

Adresa: Haklovy dvory

  370 05 ?eské Bud?jovice 2

  ?eská republika

Telefon +420 385 513 743


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy a oprav motorových vozidel.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka