Banner

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka ?eské Bud?jovice) ?eské Bud?jovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o. (pobo?ka ?eské Bud?jovice)

Adresa: Hrani?ní 2253

  370 06 ?eské Bud?jovice

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 230 159

Email budejovice@geis.cz

Web http://www.geis.cz


Další informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka