Banner

GMB, s.r.o. ?eskÚ Bud?jovice 2 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

GMB, s.r.o.

Adresa: Husova t?. 685/17

  370 05 ?eskÚ Bud?jovice 2

  ?eskß republika

Telefon +420 385 349 109


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ vnitrostßtnÝ i mezinßrodnÝ silni?nÝ motorovÚ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka