Banner

Gustav Fleischman ?eskÚ Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Gustav Fleischman
Autodoprava - kontakty

Gustav Fleischman

Adresa: Okru×nÝ 34/8

  370 01 ?eskÚ Bud?jovice 4

  ?eskß republika

Telefon +420 387 229 474


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka