Banner

Gustav Fleischman ?eské Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Gustav Fleischman
Autodoprava - kontakty

Gustav Fleischman

Adresa: Okružní 34/8

  370 01 ?eské Bud?jovice 4

  ?eská republika

Telefon +420 387 229 474


Další informace

Zajišt?ní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka