Banner

Ing. Jaroslav Netrval ?eské Bud?jovice 6 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Jaroslav Netrval
Autodoprava - kontakty

Ing. Jaroslav Netrval

Adresa: ?echova 395/59

  370 01 ?eské Bud?jovice 6

  ?eská republika

Telefon +420 386 321 359

Email netrval.jaroslav@tiscali.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 16:00

Další informace

Nabídka p?epravy d?eva a vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravy nad 3,5 t.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka