Banner

Ing. Jaroslav Netrval ?eské Bud?jovice 6 | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Jaroslav Netrval
Autodoprava - kontakty

Ing. Jaroslav Netrval

Adresa: ?echova 395/59

  370 01 ?eské Bud?jovice 6

  ?eská republika

Telefon +420 386 321 359

Email netrval.jaroslav@tiscali.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 16:00

Další informace

Nabídka p?epravy d?eva a vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravy nad 3,5 t.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka