Banner

Jan Hájek ?eské Bud?jovice 5 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Hájek

Adresa: Fr. Škroupa 1597/9

  370 06 ?eské Bud?jovice 5

  ?eská republika

Telefon


Další informace

Provoz silni?ní motorové nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka