Banner

Ji?í Kladrubský ?eské Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Kladrubský

Adresa: J. Plachty 1100/36

  370 04 ?eské Bud?jovice 3

  ?eská republika

Telefon +420 387 427 876


Další informace

Provozování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka