Banner

Ji?í Kladrubský ?eské Bud?jovice 3 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Kladrubský

Adresa: J. Plachty 1100/36

  370 04 ?eské Bud?jovice 3

  ?eská republika

Telefon +420 387 427 876


Další informace

Provozování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka