Banner

KOROSTENSKI ASSISTANCE, spole?nost s ru?ením omezeným ?eské Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

KOROSTENSKI ASSISTANCE, spole?nost s ru?ením omezeným

KOROSTENSKI ASSISTANCE, spole?nost s ru?ením omezeným

Adresa: Rudolfovská t?. 132/71

  370 01 ?eské Bud?jovice 4

  ?eská republika

Telefon +420 387 201 463

Email filip@korostenski.cz

Web http://www.korostenski-assistance.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Naše ?innost je asisten?ní, odtahová a vyproš?ovací služba, zajiš?ování technické a záchranné silni?ní služby u dopravních nehod (odtah a vyprošt?ní osobních i nákladních vozidel, autobus? a ostatní t?žké techniky).

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka