Banner

Euro Spedition T?ebo?, spol. s r.o. T?ebo? II | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Euro Spedition T?ebo?, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Euro Spedition T?ebo?, spol. s r.o.

Adresa: Za nßdra×Ým 816

  379 01 T?ebo? II

  ?eskß republika

Telefon +420 384 721 399

Email eurosped@sky.cz


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ovßnÝ vnitrostßtnÝ i mezinßrodnÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka