Banner

FIN LINEA CZ, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? FIN LINEA CZ, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

FIN LINEA CZ, s.r.o.

Adresa: VojnÝkov 10

  397 01

  ?eskß republika

Telefon +420 382 272 511

Email fl@nts.cz

Web http://www.finlinea.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝzÝme silni?nÝ p?epravu nßkladu ?i zbo×Ý.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka