Banner

FIN LINEA CZ, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? FIN LINEA CZ, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

FIN LINEA CZ, s.r.o.

Adresa: VojnÝkov 10

  397 01

  ?eskß republika

Telefon +420 382 272 511

Email fl@nts.cz

Web http://www.finlinea.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝzÝme silni?nÝ p?epravu nßkladu ?i zbo×Ý.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka