Banner

Hokl Trans, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Hokl Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Hokl Trans, s.r.o.

Adresa: P??nov 53

  383 01

  ?eskß republika

Telefon

Email hokltrans@seznam.cz


Otv├şrac├ş doba

Pond?lÝ - Ned?le  nonstop

Dal┼í├ş informace

ProvozovßnÝ silni?nÝ nßkladnÝ i osobnÝ dopravy. NabÝdka oprav motorovřch vozidel. Prodej automobil? a p?ÝsluÜenstvÝ.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

Povinn├ę ru─Źen├ş online

NabÝdka povinnÚho ru?enÝ
V sou?asnÚ dob? nabÝzÝ zßkonnÚ pojiÜt?nÝ vozidla, tzv. povinÚ ru?enÝ vÝce ne× deset pojiÜ?oven. Orientovat se v jejich cenÝcÝch je velmi obtÝ×nÚ, proto doporu?ujeme vyu×Ýt mo×nosti porovnßnÝ povinnÚho ru?enÝ v online kalkula?ce.

Vybranß vizitka