Banner

I.L.T. group, s.r.o. PÝsek-VßclavskÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? I.L.T. group, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

I.L.T. group, s.r.o.

Adresa: Lesnickß 157

  397 01 PÝsek-VßclavskÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 382 210 517

Email doprava@iltgroup.cz

Web http://www.iltgroup.cz


Otv├şrac├ş doba

Pond?lÝ - ┌terř  8:00 – 18:00

Dal┼í├ş informace

NabÝzÝme slu×by v oblasti mezinßrodnÝ a vnitrostßtnÝ dopravy, spedice a logistiky.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka