Banner

Jan Chumlen - autodoprava | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jan Chumlen - autodoprava
Autodoprava - kontakty

Jan Chumlen - autodoprava

Adresa: Hlincovß Hora 33

  373 71

  ?eskß republika

Telefon +420 387 229 689


Dal┼í├ş informace

Provozujeme nßkladnÝ dopravu.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka