Banner

Jan Janouch | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Janouch

Adresa: Kamennř ┌jezd-Ran?ice 8

  370 07

  ?eskß republika

Telefon +420 387 998 836


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ovßnÝ silni?nÝ nßkladnÝ vnitrostßtnÝ dopravy do 3,5 tuny celkovÚ hmotnosti.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna

PovinnÚ ru?enÝ ?eskß pojiÜ?ovna
?eskß pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Varinta pojiÜt?nÝ Bonus Exclusive kryje nßklady ze zp?sobenÚ nehody a× do vřÜe 100 milion? K?.

Vybranß vizitka