Banner

Jan PetrßÜek Lhenice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan PetrßÜek

Adresa: Na PanskÚ mezi 339

  384 02 Lhenice

  ?eskß republika

Telefon +420 388 321 734

Fax +420 388 321 460

Email jan-petrasek@quick.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb v oblasti silni?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka