Banner

Jaroslav Brabec Vimperk II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Brabec

Adresa: MÝrovß 430

  385 01 Vimperk II

  ?eskß republika

Telefon +420 388 416 278

Email autodoprava.brabec@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka vnitrostßtnÝ a mezinßrodnÝ nßkladnÝ automobilovÚ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka