Banner

Ji?í Beneš | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Beneš

Adresa: Nové Hrady-Údolí 7

  374 01

  ?eská republika

Telefon +420 386 361 018


Další informace

Provozování silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka