Banner

Ji?í Dvo?ák Tábor | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?í Dvo?ák

Adresa: ?sl. armády 2692

  390 03 Tábor

  ?eská republika

Telefon +420 381 234 094


Další informace

Zajišt?ní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka