Banner

Ji?Ý Hradil Milevsko | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?Ý Hradil

Adresa: J. A. KomenskÚho 943

  399 01 Milevsko

  ?eskß republika

Telefon

Email hradil.jirka@volny.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka osobnÝ a nßkladnÝ autodopravy po ?R i do zahrani?Ý.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot
PojiÜ?ovna WŘstenrot vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. Lze dosßhnout maximßlnÝho bonusu ve vřÜi 60%. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka