Banner

Ji?Ý ZahradnÝk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ji?Ý ZahradnÝk

Adresa: P?Ýbraz 52

  378 02

  ?eskß republika

Telefon +420 384 389 929


Dal┼í├ş informace

NabÝzÝme zednickÚ prßce, terÚnnÝ ˙pravy, vřkopovÚ a zemnÝ prßce. Provozujeme nßkladnÝ vnitrostßtnÝ autodopravu.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka