Banner

Jitka Krausovß Tßbor-Nßchod | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jitka Krausovß

Adresa: Ke Mlřnu 14

  390 03 Tßbor-Nßchod

  ?eskß republika

Telefon +420 381 584 856


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka