Banner

Josef Drevjßk Sedlice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Drevjßk

Adresa: Nßm?stÝ 2 55

  387 32 Sedlice

  ?eskß republika

Telefon +420 383 420 264


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb silni?nÝ nßkladnÝ dopravy a ˙dr×by motorovřch vozidel.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka