Banner

KATELINES EUROPE, s.r.o. Blatnß | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? KATELINES EUROPE, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

KATELINES EUROPE, s.r.o.

Adresa: Tylova 295

  388 01 Blatnß

  ?eskß republika

Telefon


Dal┼í├ş informace

PoskytovßnÝ slu×eb nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka