Banner

Koritenský Spedition, s.r.o. Prachatice II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Koritenský Spedition, s.r.o.

Adresa: Zlatá stezka 138

  383 01 Prachatice II

  ?eská republika

Telefon +420 388 314 130

Email koritensky@koritensky.cz


Další informace

Poskytujeme služby v oblasti autodopravy, spedice, logistiky. Nabízíme mezinárodní kamiónovou dopravu - specializace N?mecko, Benelux, Velká Británie.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka