Banner

Koritenskř Spedition, s.r.o. Prachatice II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Koritenskř Spedition, s.r.o.

Adresa: Zlatß stezka 138

  383 01 Prachatice II

  ?eskß republika

Telefon +420 388 314 130

Email koritensky@koritensky.cz


Dal┼í├ş informace

Poskytujeme slu×by v oblasti autodopravy, spedice, logistiky. NabÝzÝme mezinßrodnÝ kamiˇnovou dopravu - specializace N?mecko, Benelux, Velkß Britßnie.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?PP

PovinnÚ ru?enÝ ?PP
?PP vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. ?asto si ji vybÝrajÝ majitelÚ vozidel s rokem vřroby 1970 a starÜÝch, kterřm nabÝzÝ 75% slevu ze zßkladnÝch sazeb.

Vybranß vizitka