Banner

Lašek, spol. s r.o. ?eské Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Lašek, spol. s r.o.

Adresa: U Sirkárny

  370 04 ?eské Bud?jovice 4

  ?eská republika

Telefon +420 387 315 871

Fax +420 387 315 869

Email lasek@lasek.cz

Web http://www.lasek.cz


Další informace

Firma se zabývá zahrani?ní a vnitrostátní silni?ní motorovou dopravou, skladováním a logistikou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka