Banner

Lašek, spol. s r.o. ?eské Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Lašek, spol. s r.o.

Adresa: U Sirkárny

  370 04 ?eské Bud?jovice 4

  ?eská republika

Telefon +420 387 315 871

Fax +420 387 315 869

Email lasek@lasek.cz

Web http://www.lasek.cz


Další informace

Firma se zabývá zahrani?ní a vnitrostátní silni?ní motorovou dopravou, skladováním a logistikou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka