Banner

Lašek, spol. s r.o. ?eské Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Lašek, spol. s r.o.

Adresa: U Sirkárny

  370 04 ?eské Bud?jovice 4

  ?eská republika

Telefon +420 387 315 871

Fax +420 387 315 869

Email lasek@lasek.cz

Web http://www.lasek.cz


Další informace

Firma se zabývá zahrani?ní a vnitrostátní silni?ní motorovou dopravou, skladováním a logistikou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka