Banner

Lašek, spol. s r.o. ?eské Bud?jovice 4 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Lašek, spol. s r.o.

Adresa: U Sirkárny

  370 04 ?eské Bud?jovice 4

  ?eská republika

Telefon +420 387 315 871

Fax +420 387 315 869

Email lasek@lasek.cz

Web http://www.lasek.cz


Další informace

Firma se zabývá zahrani?ní a vnitrostátní silni?ní motorovou dopravou, skladováním a logistikou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Hledáte výhodné pojišt?ní vozidla?

Pod pojem pojišt?ní vozidla se rozumí bu? havarijní pojišt?ní vozidla nebo zákonné pojišt?ní vozidla spíše známe jako povinné ru?ení.
V sou?asné dob? nabízí povinné ru?ení více než 10 pojiš?oven. Porovnání povinného ru?ení nabízí internetová kalkula?ka na www.srovnavac.cz.

Vybraná vizitka