Banner

Martin Dymák Kardašova ?e?ice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Martin Dymák

Adresa: nám. J. Hrubého 60

  378 21 Kardašova ?e?ice

  ?eská republika

Telefon +420 384 383 840


Další informace

Nabídka služeb v oblasti vnitrostátní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka