Banner

Mgr. Ji?Ý ?epa LitvÝnovice-Őindlovy Dvory | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Mgr. Ji?Ý ?epa

Adresa: U St?elnice 140

  370 01 LitvÝnovice-Őindlovy Dvory

  ?eskß republika

Telefon +420 387 203 579


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ovßnÝ slu×eb v oblasti nßkladnÝ autodopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot

PovinnÚ ru?enÝ WŘstenrot
PojiÜ?ovna WŘstenrot vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. Lze dosßhnout maximßlnÝho bonusu ve vřÜi 60%. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka