Banner

Michal Diorka VeleÜÝn | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Michal Diorka

Adresa: Kaplickß 449

  382 32 VeleÜÝn

  ?eskß republika

Telefon +420 380 332 424


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb vnitrostßtnÝ i mezinßrodnÝ nßkladnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka