Banner

Milan Potužník | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Milan Potužník

Adresa: Strašice 28

  387 16

  ?eská republika

Telefon

Email potuznik.milan@seznam.cz


Další informace

Zabýváme se silni?ní motorovou dopravou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka