Banner

Miloš ?eho? Písek-Bud?jovické P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miloš ?eho?

Adresa: Jaromíra Malého 2226

  397 01 Písek-Bud?jovické P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 382 212 840


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka