Banner

Miroslav Bosßk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Bosßk

Adresa: HatÝn-Stajka 36

  377 01

  ?eskß republika

Telefon

Email miroslav.bosak@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

P?eprava stavebnÝch materißl?, paletovÚho zbo×Ý, krmnřch sm?sÝ a zem?d?lskřch produkt?.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka