Banner

Miroslav Brádek - Bravo Sob?slav II | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Brádek - Bravo

Adresa: t?. Dr. Edvarda Beneše 218/31

  392 01 Sob?slav II

  ?eská republika

Telefon +420 381 523 381


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka