Banner

Miroslav Kopa?ka Sezimovo ┌stÝ | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Kopa?ka

Adresa: Őafa?Ýkova 1123

  391 02 Sezimovo ┌stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 381 264 612


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ovßnÝ slu×eb v oblasti nßkladnÝ autodopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka