Banner

Miroslav PechouÜek PÝsek-Bud?jovickÚ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav PechouÜek

Adresa: Smrkovickß 2219

  397 01 PÝsek-Bud?jovickÚ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon +420 382 265 056


Dal┼í├ş informace

NabÝdka nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka