Banner

PANDA EAST, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? PANDA EAST, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

PANDA EAST, spol. s r.o.

PANDA EAST, spol. s r.o.

Adresa: Slapy 51

  391 76

  ?eská republika

Telefon +420 381 251 780

Fax +420 381 256 155

Web http://www.pandaeast.cz


Další informace

Váš partner pro p?epravy do/z Velké Británie. Specializujeme se na sb?rnou službu mezi ?R a Vel. Británii v obou sm?rech. Dále zajiš?ujeme sb?rné p?epravy z Polska, Slovenska, Ma?arska do GB a zp?t. Expresní služby do 24 hod. v uvedených destinacích.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení má každý majitel vozidla, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích. Ceny povinného ru?ení 2010 zjistíte v p?ehledné kalkula?ce povinného ru?ení.

Vybraná vizitka