Banner

PANDA EAST, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? PANDA EAST, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

PANDA EAST, spol. s r.o.

PANDA EAST, spol. s r.o.

Adresa: Slapy 51

  391 76

  ?eská republika

Telefon +420 381 251 780

Fax +420 381 256 155

Web http://www.pandaeast.cz


Další informace

Váš partner pro p?epravy do/z Velké Británie. Specializujeme se na sb?rnou službu mezi ?R a Vel. Británii v obou sm?rech. Dále zajiš?ujeme sb?rné p?epravy z Polska, Slovenska, Ma?arska do GB a zp?t. Expresní služby do 24 hod. v uvedených destinacích.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka