Banner

St?hování AAA-Rivo | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování AAA-Rivo

St?hování AAA-Rivo

Adresa: Vidov 43

  370 07

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 385 512 378

Email vosika@stehovaniaaa-rivo.cz

Web http://www.aaa-rivo.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Sobota  7:00 – 17:00

Další informace

St?hování - je?áby + HR ruka, doprava, st?hování - kompletní servis pro firmy a domácnosti. St?hování dílenských prost?edk?, stroj?, výrobních linek, b?emen bez omezení hmotnosti. St?hujeme trezory, piána, byty, firmy, sklady, archivy, ú?ady i v EU. Vlastní obalový materiál. Likvidace skládkou. Skladování. Zabýváme se kamiónovou dopravou, p?epravou nadm?rných náklad?, práce hydraulickou rukou do 10t, je?ábnické práce AD28. P?ipojování stroj? na média elektro, voda, vzduch, kotvení a kalibrace.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka