Banner

St?hování AAA-Rivo | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

St?hování AAA-Rivo

St?hování AAA-Rivo

Adresa: Vidov 43

  370 07

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 385 512 378

Email vosika@stehovaniaaa-rivo.cz

Web http://www.aaa-rivo.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Sobota  7:00 – 17:00

Další informace

St?hování - je?áby + HR ruka, doprava, st?hování - kompletní servis pro firmy a domácnosti. St?hování dílenských prost?edk?, stroj?, výrobních linek, b?emen bez omezení hmotnosti. St?hujeme trezory, piána, byty, firmy, sklady, archivy, ú?ady i v EU. Vlastní obalový materiál. Likvidace skládkou. Skladování. Zabýváme se kamiónovou dopravou, p?epravou nadm?rných náklad?, práce hydraulickou rukou do 10t, je?ábnické práce AD28. P?ipojování stroj? na média elektro, voda, vzduch, kotvení a kalibrace.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka