Banner

Adam Kabašta Praha | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Adam Kabašta

Adresa: K dobré vod? 144/35

  154 00 Praha

  ?eská republika

Telefon

Email adamkabasta@seznam.cz


Další informace

Poskytujeme vnitrostátní i mezinárodní nákladní silni?ní dopravu do 3,5 tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava