Banner

Adam Kabašta Praha | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Adam Kabašta

Adresa: K dobré vod? 144/35

  154 00 Praha

  ?eská republika

Telefon

Email adamkabasta@seznam.cz


Další informace

Poskytujeme vnitrostátní i mezinárodní nákladní silni?ní dopravu do 3,5 tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava