Banner

Adam Kabašta Praha | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Adam Kabašta

Adresa: K dobré vod? 144/35

  154 00 Praha

  ?eská republika

Telefon

Email adamkabasta@seznam.cz


Další informace

Poskytujeme vnitrostátní i mezinárodní nákladní silni?ní dopravu do 3,5 tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava