Banner

Adam Kabašta Praha | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Adam Kabašta

Adresa: K dobré vod? 144/35

  154 00 Praha

  ?eská republika

Telefon

Email adamkabasta@seznam.cz


Další informace

Poskytujeme vnitrostátní i mezinárodní nákladní silni?ní dopravu do 3,5 tun.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava