Banner

amek.cz, a.s. Praha-Veleslavín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

amek.cz, a.s.

Adresa: K?enova 438/7

  162 00 Praha-Veleslavín

  ?eská republika

Telefon +420 271 777 501

Email info@amek.cz

Web http://www.amek.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:30 – 17:00

Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Zajišt?ní p?epravy celovozových i kusových zásilek po EU. Možnost skladování ?i st?hování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava