Banner

amek.cz, a.s. Praha-Veleslavín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

amek.cz, a.s.

Adresa: K?enova 438/7

  162 00 Praha-Veleslavín

  ?eská republika

Telefon +420 271 777 501

Email info@amek.cz

Web http://www.amek.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:30 – 17:00

Další informace

Nabídka vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Zajišt?ní p?epravy celovozových i kusových zásilek po EU. Možnost skladování ?i st?hování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava