Banner

AUTO Žižkov, s.r.o. Praha-Žižkov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

AUTO Žižkov, s.r.o.

Adresa: Malešická ev.?. 74

  130 00 Praha-Žižkov

  ?eská republika

Telefon

Email auto.zizkov@atlas.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  8:00 – 17:00

Další informace

Opravujeme nákladní automobily zna?ky Volvo, Daf, Man, Liaz, Tatra, Avia a náv?sy všech typ?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava