Banner

Autodoprava Kubát, s.r.o. Praha-Hloub?tín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava Kubát, s.r.o.

Adresa: Pod?bradská 186/56

  198 00 Praha-Hloub?tín

  ?eská republika

Telefon +420 266 107 818

Fax +420 266 107 820

Email firma@kubat-autodoprava.cz

Web http://www.kubat-autodoprava.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  6:00 – 18:00

Další informace

Provozujeme vnitrostátní i mezinárodní autodopravu. Provádíme odvoz odpadu a suti, dopravu sypkých materiál? a likvidaci odpad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava