Banner

Autodoprava Kubát, s.r.o. Praha-Hloub?tín | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava Kubát, s.r.o.

Adresa: Pod?bradská 186/56

  198 00 Praha-Hloub?tín

  ?eská republika

Telefon +420 266 107 818

Fax +420 266 107 820

Email firma@kubat-autodoprava.cz

Web http://www.kubat-autodoprava.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  6:00 – 18:00

Další informace

Provozujeme vnitrostátní i mezinárodní autodopravu. Provádíme odvoz odpadu a suti, dopravu sypkých materiál? a likvidaci odpad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava